ભારતીય કાયદા (ચોથી આવૃત્તિ – ૨૦૨૦)

ISBN
--100
In stock
₹450.00
M.R.P.: ₹499.00
You Save:₹49.00
-
+

પુસ્તકની વિશેષતાઓ :-

  • કાયદાઓના લેટેસ્ટ સુધારા વધારાનો સમાવેશ.

  • જમ્મુ અને કાશ્મિર પુનર્ગઠન અધિનિયમ, ૨૦૧૯

  • મોટરવાહન સંશોધન અધિનિયમ, ૨૦૧૯

  • ફોજદારી કાયદા (ગુજરાત સુધારા) અધિનિયમ, ૨૦૧૯

  • ફોજદારી કાયદા (સુધારા) અધિનિયમ, ૨૦૧૮

  • અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ (અત્યાચાર નિવારણ) સુધારા અધિનિયમ, ૨૦૧૮

  • ગુજરાત પોલીસ (સુધારા) અધિનિયમ, ૨૦૧૮

  • ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ (સુધારા) અધિનિયમ, ૨૦૧૮

  • ગુજરાત નશાબંધી (સુધારા) અધિનિયમ, ૨૦૧૭.

  • કાયદો અને બંધારણના ત્રણ આદર્શ પ્રશ્ર્નપત્રો

More Information
Language Gujarati
Author Dr. Shehzad Kazi
No. of Pages 444
Write Your Own Review
You're reviewing:ભારતીય કાયદા (ચોથી આવૃત્તિ – ૨૦૨૦)