ગુજરાતનો સંપૂર્ણ ઇતિહાસ (11th Edition) (ઇશ્વર પાડવી)

ISBN
978-81-942061-4-9
Out of stock
₹230.00
M.R.P.: ₹280.00
You Save:₹50.00
Overview

પુસ્તકની વિશેષતા:

Ø  ઓથેન્ટીક સંદર્ભ પુસ્તકો તથા રાજ્ય તથા કેન્દ્ર સરકારના પુસ્તકોનો ઉપયોગ

Ø  સંપૂર્ણ પરીક્ષાલક્ષી વિશ્ર્લેષણાત્મક માહિતી

Ø  ટુ ધ પોંઇન્ટ યાદ રાખી શકાય એવું લખાણ

Ø  ગુજરાતના ઇતિહાસના બધા બનાવોની માહિતી

Ø  ચાર્ટ તથા કોષ્ટક દ્વારા માહિતીનું વિશ્ર્લેષણ

Ø  વિઝ્યુલાઇઝેશન પદ્ધતિ દ્વારા સચિત્ર વર્ણન

Ø  અગાઉની પરીક્ષામાં પુછાયેલા તથા અન્ય મહત્વના સવાલ – જવાબ

More Information
Language Gujarati
Author Ishvar Padvi
No. of Pages 282
Write Your Own Review
You're reviewing:ગુજરાતનો સંપૂર્ણ ઇતિહાસ (11th Edition) (ઇશ્વર પાડવી)