ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક ઈતિહાસ by Rajni Vyas (Akshara Prakashan)

ISBN
978-93-85314-99-5
In stock
₹900.00
M.R.P.: ₹1,000.00
You Save:₹100.00
-
+
Overview
  • ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક ઈતિહાસ : ગુજરાતનો ઇતિહાસ, લોકજીવન, પર્યાવરણ, વ્યક્તિવિશેષો અને છેલ્લા દસકામાં થયેલ ગુજરાતની વિકાસયાત્રા દર્શાવતો સર્વગ્રાહી ગ્રંથ.
  • ચોથી આવૃત્તિ કે જે જૂન, ૨૦૧૯માં પ્રકાશિત થયેલ છે.

UPSC (IAS/IPS), GPSC, GSET, NET, PET, ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ, રેલવે, એલ.આઇ.સી. તથા સ્કોલરશીપ સહિતની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં ખાસ ઉપયોગી.

More Information
Language Gujarati
Author Rajani Vyash
No. of Pages 6+498
Write Your Own Review
You're reviewing:ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક ઈતિહાસ by Rajni Vyas (Akshara Prakashan)