લેટેસ્ટ ફેક્ટસ ઇન જનરલ નોલેજ, ડિસેમ્બર – ૨૦૨૦

ISBN
--82
In stock
₹70.00
-
+
Overview
 • Special Booklet Free – કલા અને સંસ્કૃતિ

 • લેટેસ્ટ ફેક્ટસ વન લાઇનર

 • યુવા પ્રતિભા સાથે મુલાકાત

 • કરન્ટ અફેર્સ

 • લેટેસ્ટ ઇન ગુજરાત, ઇન્ડિયા, વર્લ્ડ

 • યોજના અને અભિયાન

 • લેટેસ્ટ ઇન ઇકોનોમી

 • કલા અને સંસ્કૃતિ

 • લેટેસ્ટ ઇન સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી

 • પર્યાવરણ

 • લેટેસ્ટ ઇન સ્પોર્ટસ

 • પર્સન્સ ઇન ન્યૂઝ

 • લેટેસ્ટ ઇન એવોર્ડ્સ

 • રાઉન્ડ અપ ન્યૂઝ

 • કેલેન્ડર

UPSC, GPSC, Dy.SO., Dy. Mamlatdar, STI, PI/PSI, બિન સચિવાલય ક્લાર્ક, કોન્સ્ટેબલ, તલાટી વગેરે જેવી અન્ય સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી.

More Information
Language Gujarati
Author Jagdish Patel
No. of Pages 134
Write Your Own Review
You're reviewing:લેટેસ્ટ ફેક્ટસ ઇન જનરલ નોલેજ, ડિસેમ્બર – ૨૦૨૦