ગણિત (By Niraj Bharvad)

ISBN
--52
In stock
₹270.00
M.R.P.: ₹300.00
You Save:₹30.00
-
+
Overview
  • ગણિતની સાથે સાથે ભૂમિતિનો પણ સમાવેશ.

  • દરેક પ્રકરણમાં આપેલ Exercise ને (૧) Basic Level અને (૨) Advance Level. એમ બે તબક્કામાં વહેંચવામાં આવેલ છે. વર્ગ- ૩ ની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થી માટે Basic Level ની Exercise પૂરતી છે, જ્યારે GPSC Class I-II, BANK, SSC ની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થી માટે Advance Level ની Exercise તૈયાર કરેલ છે.

  • દરેક પ્રકરણમાં સૌથી વધુ પુછાતા પ્રશ્ર્નો સમજાવીને ઉદાહરણ તરીકે બીજા બે – ત્રણ પ્રશ્ર્નો પણ આપેલ છે.

  • દરેક પ્રકરણની Exercise માં આપેલ મોટાભાગના પ્રશ્ર્નો કોઇને કોઇ પરીક્ષામાં પુછાયેલા છે અને પ્રકરણના અંતે Exercise નું Solution આપેલ છે.

ગુજરાત સરકારની તમામ પરીક્ષાઓ જેવી કે, તલાટી, જુનીયર ક્લાર્ક, સિનિયર ક્લાર્ક, PSI, કોન્સ્ટેબલ, Dy.S.O./નાયબ મામલતદાર, GPSC Class I-II, TET/TAT/HTAT, BANK CLERK/PO, S.S,C. ની પરીક્ષાઓનું માર્ગદર્શન આપતું સાહિત્ય.

More Information
Language Gujarati
Author Niraj Bharvad
No. of Pages 478
Write Your Own Review
You're reviewing:ગણિત (By Niraj Bharvad)