વર્તમાન પ્રવાહ, સપ્ટેમ્બર - ૨૦૨૦

ISBN
--85
In stock
₹75.00
-
+

GPSC, Dy.SO., Dy. Mamlatdar, STI, PI/PSI, નાયબ ચિટનીસ, બિન સચિવાલય ક્લાર્ક, કોન્સ્ટેબલ, TET/TAT, તલાટી અને અન્ય સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં ઉપયોગી.

More Information
Language Gujarati
Author Ajay Patel
No. of Pages 144
Write Your Own Review
You're reviewing:વર્તમાન પ્રવાહ, સપ્ટેમ્બર - ૨૦૨૦